मंडळ | art therapy for depression | visual art therapy | art counseling | art based therapy | art therapy sessions | drawing therapy | painting therapy | visual art

मंडळ कला: पूर्वजांची देणगी | सुमेधा वैद्य | Circle art: ancestral gift | Sumedha Vaidya

मंडळ कला: पूर्वजांची देणगी काळाच्या ओघात विस्मृतीत गेलेली मंडळ कला आज पुन्हा नव्याने तरुणांना आकर्षित करताना दिसते. आजच्या धकाधकीच्या काळात या कलेचा उपयोग मानसशास्त्रज्ञ ‘आर्ट थेरपी’ म्हणून करताना दिसतात. शिकायला अत्यंत सोपी अशी ही कला असून या कलेची साधना मनावर योग्य परिणाम करणारी म्हणून ओळखली जाते. सर्व चिंता दूर करून मन एकाग्र करायला शिकवणारी कला […]

थेरपी | Group Counseling | Supportive Group Theory | therapy for grief | therapy for young adults | power therapy | power in therapy | power counseling

ग्रुप थेरपी: सिद्धांत शक्तीचा | मनोज अंबिके | Group Therapy: Theory of Power | Manoj Ambike

ग्रुप थेरपी: सिद्धांत शक्तीचा क्षेत्र कुठलेही असो; सामाजिक असो की राजकीय, वैयक्तिक असो किंवा आध्यात्मिक, यश मिळवायचे असेल आणि ते टिकवायचे असेल, तर व्यवस्थापन हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. ज्याला व्यवस्थापनाचे शास्त्र समजले, त्याला यशप्राप्तीचे रहस्य सापडले. यासाठी ‘ग्रुप थेरपी’ म्हणजे काय? त्यात शक्तीचा सिद्धांत कसा काम करतो? आदी गोष्टी समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘ग्रुप थेरपी’चा वापर करून तुम्ही […]