Custard with seasonal fruits | Kalnirnay Blog - Food Corner

Homemade Custard with Seasonal Fruits

  Going to buy ready made custard? Wait!! You can easily make the custard from everyday ingredients available at home. Custard is a perfect way to add a feeling of homemade sweetness to your desserts! The feeling of eating freshly made warm custard is better than any dessert.  Ingredients: 1 vanilla bean 500 ml milk 6 […]

how to eat fruits

फलाहार कधी व कसा करावा?

An apple a day keep a doctor away…असे नेहमी म्हटले जाते पण हे तितकेच खरे आहे. फलाहार हा आपल्या खाद्यसंस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र फलाहार हा नेमका किती घ्यावा आणि कधी घ्यावा, याबद्दल मतमतांतरे आहेत. याच फलाहाराबद्दल थोडेसे जाणून घेऊयात. फळे खाण्याआधी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊ. आपल्याकडे प्रत्येक सिझनमध्ये येणारी सगळी फळे खायला […]