मूळव्याध | Piles | haemorrhoid symptoms | piles stool | hemorrhoids treatments | causes of piles in female | hemorrhoids during pregnancy | piles disease

मूळव्याध : अवघड जागेचे दुखणे! | डॉ. अश्विनी वाघ | Hemorrhoids: Pain in a difficult place! | Dr. Ashwini Wagh

मूळव्याध: अवघड जागेचे दुखणे! जीवनशैलीशी निगडित आजारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातलाच एक आजार म्हणजे मूळव्याध ! ‘सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही,’ अशी अवस्था करून टाकणाऱ्या या आजाराचा रुग्णाच्या जीवनमानावर मोठा परिणाम होत असतो. शरीररचनाशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मुळव्याध म्हणजे गुदद्वाराच्या आतल्या आवरणात असलेल्या शिरांवर आलेली सूज. या शिरा ताणलेल्या असतात. खरे तर मूळव्याध जगभरातील […]

Piles | haemorrhoid symptoms | piles stool | hemorrhoids treatments | causes of piles in female | hemorrhoids during pregnancy | piles disease

A Pain in the Backside | Dr. Ashwini Wagh, M.S (Gen Surg)

A Pain in the Backside A detailed description of an ailment called haemorrhoids, their causes, symptoms and treatments. Haemorrhoids, commonly known as piles, are a lifestyle-related condition and can have a significant impact on one’s quality of life. These are seen only in humans since we have evolved to enjoy a bipedal gait (essentially the […]