Food | healthy food and junk food | healthy and unhealthy food | healthy food labels | unhealthy foods | healthy and junk food | food nutrition labels | food product label

‘Health’ food or hell food? | Priya Kathpal

‘Health’ food or hell food? Myths about good and bad food busted! We live in an era where we have numerous options for most things including healthy food, at the same time, we are confused when it comes to making the right choice for ourselves. The confusion intensifies when it comes to choosing what is […]

चटकदार | healthy but tasty snacks | delicious bites | delicious healthy food | healthy spicy food | tasty vegetable recipes | hot snacks | spicy dishes veg

झणझणीत आणि चटकदार | परी वसिष्ठ | Pungent And Super Delicious | Pari Vasistha

झणझणीत आणि चटकदार ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ हे तत्त्व हा महाराष्ट्रीय थाळीचा गाभा आहे. माझी आत्या ऋता इनामदारच्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाले तर, ‘‘हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सजविलेले ताट आहे, ज्यात गोड, खारट, तुरट, आंबट, तिखट आणि कडू या सहाही रसांना महत्त्व दिलेले असते.’’ आपण सामान्यतः उजव्या हाताने जेवतो या गृहितकानुसार या ताटाची रचना केली आहे. त्यामुळे जे पदार्थ […]