Your Cart
September 22, 2023

जगासोबत राहायलाच हवे ना?

मी रोज सकाळी झोपेतून उठल्या उठल्या काय करत असेन तर मोबाईल सुरू करून फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप चेक करतो. आपण झोपलेलो असताना जगात काय काय घडले याचा एकदा आढावा घेऊन झाला की मगच मी टूथब्रश दाती धरतो. सकाळी सकाळी कोणाकडून तरी दवबिंदूने भिजलेली फुले, फुलपाखरे, वाफाळलेला चहाचा कप, असे काहीतरी गुड मॉर्निंगसोबत येतेच. त्यातले जे आवडेल […]

Are you online ?

ALL OF THE SOCIAL MEDIA TOOLS OPEN YOUR LIFE’S STORY TO THE WHOLE WORLD. AND THERE WOULD BE MANY PEOPLE WHO WILL LOOK AT ALL YOUR LIFE ACTIVITIES WITH A FRIENDLY EYE. BUT, SOME ARE LIKE AN INTRUSIVE NEIGHBOUR WHO WATCHES YOUR EVERY MOVE. It’s cool to be on Facebook, tweet about your daily routine, blab […]