लग्नपंगत | indian weeding food | catering food | buffet food | wedding food

आठवणीतली लग्नपंगत | मंजुषा देशपांडे | A Memorable Wedding Pangat | Manjusha Deshpande

आठवणीतली लग्नपंगत माझ्या आठवणीतली पहिली ‘लग्नपंगत’ म्हणजे कोल्हापूरजवळच्या पट्टण कोडोलीतली. त्या वेळी तिथे बिरोबाची जत्रा होती. आम्ही ज्यांच्या घरी गेलो होतो, त्या घरी भावकीतले पाहुणे आले होते. कमलआक्का चहा घेऊन पडवीत आली आणि कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना तिचे लग्न त्या बसल्या बैठकीला ठरले.‌ नवरामुलगा मिलिट्रीतला, त्याला सुट्टी नसल्याने त्याच दिवशी संध्याकाळी लग्न लावायचे ठरले. भराभर गल्लीतल्या […]

खाणे | wedding food | party food | ceremony food | food and beverage at party

पार्टी, समारंभ आणि खाणे | प्राची रेगे, आहारतज्ज्ञ | Parties, ceremonies and food | Prachi Rege, Dietitian

पार्टी, समारंभ आणि खाणे पावसाळा संपला आणि सणवार सुरू झाले, की आपल्याकडे पार्ट्या, गेटटुगेदर, लग्नसमारंभ अशा सोहळ्यांचे प्रमाण वाढू लागते. सतत अशा पार्ट्या आणि समारंभांमध्ये जाणे, खाणे सुरू झाले, की वजनाचा काटा कधी पुढे सरकला हेच कळत नाही आणि मग पस्तावण्याची वेळ येते. मागून पश्चात्ताप करण्यापेक्षा अशा सोहळ्यांना जाण्यापूर्वी आणि गेल्यावर काय करायचे आणि काय […]