आरोग्य | foods for eye health | eye check | foods to improve eyesight | good eyesight | cure for the eye | foods good for eye health | nutrients for eyesight improvement

जपावे डोळ्यांचे आरोग्य | डॉ. निखिल नास्ता | Maintain eye health | Dr. Nikhil Nasta

जपावे डोळ्यांचे आरोग्य आपल्या डोळ्यांना आपण फारच गृहीत धरतो. डोळे हा असा अवयव आहे, जो आपण २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस वापरत असतो. किंबहुना झोपेतसुद्धा आपल्या डोळ्यांची हालचाल होत असते. मग, आपले डोळे कधी तरी विश्रांती घेतात का? या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, पाहण्याचे कार्य खरे तर डोळे करत […]