Salad | Kosambari | raw mango salad recipe | kosambari salad | kosambari recipe

Raw Mango Salad or Kairi Chi Koshimbir | Dr. Manisha Talim

Raw Mango Salad or Kairi Chi Koshimbir   Ingredients: 1 raw mango, 1-inch ginger, ½ tsp red chilli powder or flakes, salt, ½ tsp Goda masala, ¼ tsp mustard seeds, ¼ tsp haldi, a pinch of hing, 1 sprig of curry leaves, 1 tbsp oil Directions: Grate the mango and ginger and rub them with […]

सलाड | Salad Recipe | Caesar Salad Recipe | Cesar Salad | caesar salad dressing | cesar salad dressing | caesar dressing

सीझर सलाड | ज्योती व्होरा | Caesar Salad | Jyoti Vohra

सीझर सलाड या पाककृतीमध्ये काही मूलभूत बदल केले असून, त्यामुळे हा पदार्थ रुचकर झाला आहे. तसेच याचे पौष्टिक मूल्यही जपलेले आहे. साहित्य : १ लसणीची पाकळी, १ चमचा लिंबाचा रस, ३ चमचे मेयोनीज, १ चमचा वूस्टरशायर सॉस, १/२ चमचा डिजॉन मस्टर्ड, १ लहान सफरचंद किसलेले, १/२ कप लेट्युसची पाने बारीक चिरून, ६ लहान उकडलेले व […]