article image marathi june 03

मूर्ख माणूस ! | व. पु. काळे | Stupid Man | Va Pu Kale

मूर्ख माणूस ! “मूर्ख माणसाची गाठ पडली तर काय करावं?” हा माझा प्रश्न “त्याला टाळावं.” “त्याला तो किती मूर्ख आहे हे पटवून द्यावं.” “मूर्ख म्हणून सोडून द्यावं.” “एक झापड मारावी.” “अशा माणसाला मुद्दाम पार्टीला बोलवावं आणि त्याच्या मूर्खासारख्या वल्गना ऐकाव्यात. म्हणजे वेगळी करमणूक लागत नाही.” प्रश्न एक. उत्तरं अनेक. सुरेश भट म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘एक साधा […]