डाएट | Diets | weight loss diets | weight loss programs | low card diet | weight loss diet | 

वाढता वाढता वाढे..! नैनी सेटलवाड | The truth about fad diets | Naini Setalvad

वाढता वाढता वाढे(डाएट)..! क्लिनिकमध्ये आलेली सोनाली वारंवार वजन वाढण्याच्या समस्येने ग्रस्त होती. जीममध्ये जाऊन व्यायाम आणि त्याबरोबर डाएट सुरू असेल, तर वजन नियंत्रणात राहते. पण एकदा का जीम बंद केली, की वजन भराभर वाढायला सुरुवात होत असल्याची तक्रार सोनाली करत होती. वजन वाढण्याची सोनालीची एक तऱ्हा, तर प्रणालीची दुसरी. डाएट करून वजन तर आटोक्यात आणले, […]