Chemical | Chemical Free | Organic India | Certified Organic | Skin Care | Personal Care | Essential Oils

Live Chemical Free!

  Live Chemical Free! This interesting quote by Swami Vivekanand, ‘God has given me everything that I needed but has given me nothing that I wanted!’ highlights the case of chemicals in day-to-day products well. V.A.Walavalkar, Vice President, Paryavaran Dakshata Mandal (Thane) suggests ways to avoid their harmful effects. Since the past 60 million years […]

स्वामी विवेकानंद

‘ज्ञान हा जीविताचा आदिहेतू आहे. दुसरा हेतू सुखप्राप्ती हा आहे. या दोहोंच्या सांगडीनें हा विश्र्वसमुद्र तरुन पैलतीरास तुम्ही जातां आणि तीच मुक्ती ! पण ही मुक्ती एकटयालाच मिळवितां येत नाही. जगातील कीडमुंगीसारखे प्राणी मुक्त होतील तेव्हाच तुम्हांस खरा मुक्तिलाभ होईल. सर्व सुखी होईपर्यंत आपण एकटे सुखी आहोंत असे म्हणण्याचा अधिकार कोणासही नाही. तुम्ही कोणाला दुःख […]