Sex | self aware | awareness of | keen awareness | cognitive awareness

About birds and bees | Apphia D’Souza

About birds and bees(Sex) An important conversation to have with your kids. How and when should you talk about sex? The word ‘sex’ is associated with shame and secrecy. We don’t think of it in positive ways or a broader sense, that includes sexual health and hygiene, consent, body boundaries and personal space, healthy relationships, […]

लैंगिक | self aware | awareness of | keen awareness | cognitive awareness

लैंगिक जाण आणि मुले | आफिया डिसोझा | Sexual Awareness and Children | Afia D’Souza

लैंगिक जाण आणि मुले मुलांना ‘सेक्स’विषयी सांगण्याचे, योग्य ते मार्गदर्शन करण्याचे नेमके वय कोणते असा प्रश्न विचारला तर काही वाचकांना आश्चर्य वाटेल, काहींना अनावश्यक तर काही याविषयी उत्सुक असतील. ‘सेक्स’ हा विषय आपल्याकडे लज्जास्पद किंवा गोपनीय मानला जातो. लैंगिक आरोग्य, स्वच्छता, संमती, शारीरिक सीमा, वैयक्तिक स्पेस, सुदृढ नाते, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक ओळख आणि शारीरिक हक्क अशा विस्तृत […]