भाज्या | Rishi Panchami Recipe | Kalnirnay Recipe

ऋषिपंचमीची भाजी | Rishi Panchami Vegetable Recipe

साहित्यः अळूची १ जुडी लाल भोपळयाचे मोठे तुकडे १ वाटी लाल माठाचे दांडे चिरून(एक मोठी दांडी), सुरणाचे मोठे तुकडे १ वाटी ३ किंवा ४ सफेद भेंडीचे दोन तुकडे घेवडयाचे तुकडे १ वाटी गवारचे तुकडे १ वाटी एक लांब पडवळ तुकडे केलेले एका शिराळ्याचे मोठे तुकडे ४ ते ५ आंबाडे एका मक्याचे तीन ते चार तुकडे […]