पराठे | Achyranthes aspera | chaff flower plant | latjira paudha | apamarg plants

आघाड्याचे पराठे | रिझा गडकरी | रानभाज्या

आघाड्याचे पराठे मराठी नाव :  आघाडा इंग्रजी नाव :  Pricky Chaf Flower शास्त्रीय नाव :  Achyranthes arpera आढळ :  ओसाड जमीन, शेत, रस्त्याच्या कडेने आढळते. कालावधी :  जून ते सप्टेंबर वर्णन :  गणपतीला वाहिल्या जाणाऱ्या २१ पत्रींपैकी एक असल्याने आघाडा ही परिचयाची वनस्पती आहे. आघाडा हे एक मीटरभर उंच वाढणारे झुडूप आहे. पाने साधी, लंबगोलाकार […]