खाणे | wedding food | party food | ceremony food | food and beverage at party

पार्टी, समारंभ आणि खाणे | प्राची रेगे, आहारतज्ज्ञ | Parties, ceremonies and food | Prachi Rege, Dietitian

पार्टी, समारंभ आणि खाणे पावसाळा संपला आणि सणवार सुरू झाले, की आपल्याकडे पार्ट्या, गेटटुगेदर, लग्नसमारंभ अशा सोहळ्यांचे प्रमाण वाढू लागते. सतत अशा पार्ट्या आणि समारंभांमध्ये जाणे, खाणे सुरू झाले, की वजनाचा काटा कधी पुढे सरकला हेच कळत नाही आणि मग पस्तावण्याची वेळ येते. मागून पश्चात्ताप करण्यापेक्षा अशा सोहळ्यांना जाण्यापूर्वी आणि गेल्यावर काय करायचे आणि काय […]