Toddler | Baby Care | Day care

Infant care products and more | Dr Tushar Maniar

  The golden rule is, look for baby(Infant Care) formulated especially for babies. Baby Skincare Baby’s skin is delicate and prone to dry up easily. Perfume, harsh soap and alcohol can damage it or and cause rashes. What to check on the label? pH balanced/ neutral means the pH is around seven or less. Baby’s […]

संगोपन | डॉ. आशिश देशपांडे | Kalnirnay Blog

संगोपन नात्याचे आणि मुलांचे !

संगोपन नात्याचे आणि मुलांचे आपण एकत्र राहतो, या ना त्या कारणाने नाती जोडतो, सहजतेने जुळलेली हि नाती किती जण जोपासतात ? तात्पुरती नातीच जास्त असतात, फार नात्यांच्या नसण्यामुळे आपले अडते. इकडची तिकडची नातीसुद्धा तात्पुरत्या जखमांना फुंकर घालत असतात. कधी ती ऑफिसमधली असतील तर कधी “Whatsapp” वरची ! जवळची नाती दूरची व्हायला लागली की साहजिकच दूरची […]