गैरसमज | Exploring the Truth behind Mango and Egg Myths and Facts | All You Need to Know about Mango and Egg Myths and Facts

अ अंड्याचा, आ आंब्याचा: मिथ्य आणि तथ्य | पद्मश्री षण्मूगराज | Mango and Egg Myths and Facts: What You Should Know | Padmashri Shanmugaraj

अ अंड्याचा, आ आंब्याचा: मिथ्य आणि तथ्य हल्लीच्या काळात आहाराबद्दल सजगता वाढत असल्याचे पाहायला मिळते. याचे कारण म्हणजे एकीकडे आहाराबद्दलचे नवनवीन ट्रेंड रोज येत असतात तर दुसरीकडे पोषणाबद्दलचे सल्ले ऐकायला मिळत असतात. इंटरनेट, समाज माध्यमांनी तर यात भरच घातली आहे. अशा परिस्थितीत काही पदार्थांबद्दल गैरसमज निर्माण झाले नसते तर नवलच. या गैरसमजुती बहुधा अपूर्ण माहितीवर, […]