पत्ते | Life | 3-player card game | world of card games | trick taking game | couples card games | 3-player card games | blank playing cards

फक्त दहा पत्ते! | गौरी डांगे | Only ten cards! | Gouri Dange

फक्त दहा पत्ते! पाच-तीन-दोन हा पत्त्यांमधला तसा साधासोपा खेळ. पत्त्यांचा हा खेळ आपल्यापैकी प्रत्येक जण कधी ना कधी खेळलेला असेलच. तीन जणांमध्ये तीस पत्ते वाटून रंगत जाणाऱ्या या खेळात प्रत्येक खेळाडूला पाच, तीन किंवा दोन हात करायचे असतात. टाइमपास म्हणून जरी हा खेळ खेळला जात असेल, तरी आयुष्यातील काही महत्त्वाचे धडे हा खेळ शिकवून जातो, […]

Life | 3-player card game | world of card games | trick taking game | couples card games | 3-player card games | blank playing cards

Life in a Card Game | Gouri Dange

Life in a Card Game How our childhood favourite Do-Teen-Paanch teaches us some crucial life lessons. Whether you call it Five-Three-Two, Do-Teen-Paanch, or Paach-Teen-Don, you must have played it sometime – as children or with children. Let’s look at the game and the life lessons to learn from it! It’s a simple little card game. […]