फ्रुटी पिझ्झा बाईट्स

साहित्य : ४ – ५ व्हॅनिला स्लाईस केक ४-५ टेबलस्पून फ्रेश क्रीम २ टेबलस्पून प्रत्येकी बारीक चिरलेला अननस, सफरचंद, किवी, डाळिंबाचे दाणे व आपल्याला हवी असलेली इतर कोणतीही फळे घ्यावी. कृती : एका स्लाईस केकचे सारखे चार चौकोनी तुकडे कापावेत. क्रीम हलक्या हाताने फोर्कने घट्ट होईपर्यंत फेटून घ्यावे. कापलेल्या चौकोनांवर थोडे थोडे क्रीम लावावे आणि […]