तांबड्या भोपळ्याचा पुरणपोळ्या | कालनिर्णय ब्लॉग

तांबड्या भोपळ्याच्या पुरणपोळ्या

पुरणपोळ्या पुरणपोळ्या चा पुरणासाठी लागणारे साहित्य : २५० ग्रॅम तांबडा भोपळा २०० ग्रॅम साखर अगर गूळ चवीप्रमाणे वेलची पूड अगर जायफळ /  कोणत्याही आवडणारा इसेन्स २० ग्रॅम खसखस अर्धी वाटी बेसन पोळीसाठी लागणारे साहित्य : १ मोठी वाटी मैदा अगर बारीक चाळणीतून चाळलेली कणिक वर लावायला मैदा अगर तांदळाचे पीठ ५० ग्रॅम तूप ( साजूक […]