जिंदगी | Life is good | goodness of life | positive mind

एक दुकडा भलाई का…और जिंदगी बदल गई | संजय पटेल | A piece of goodness…and life has changed | Sanjay Patel

एक दुकडा भलाई का…और जिंदगी बदल गई सुबह की सैर के लिए बरसों से बिस्तर जल्द छोड़ देता हूं। एकरसता मुझे रास नहीं आती इसलिए अलग अलग इलाकों में घूमता हूं। इस बार नजदीक की एक कॉलोनी के बगीचे का रुख किया। वॉकिंग ट्रेक पर चक्कर लगाते हुए एक शख्स पर नजर गई। वह अपने […]

भल्या | A few Good Men | the prince niccolò Machiavelli | the prince Machiavelli | the prince Niccolo Machiavelli | Indian Diplomat | how to be a good human being 

भल्या माणसासाठी | ज्ञानेश्वर मुळे | For a Good Man | Dnyaneshwar Mulay

भल्या माणसासाठी राजाराम जोशी… एक ‘भला माणूस’. कष्टाळू, प्रामाणिक व साधा, मध्यमवर्गीय नोकरदार. त्याच्याच चाळीतील संध्यावर त्याचे (विशेष करून मराठी मध्यमवर्गीयात असते तसे ‘गुप्त’) प्रेम होते. ‘सांगू कशी कुणाला कळ आतल्या जीवाची’ ही त्याची मानसिकता. दरम्यान बाशू हा छान राहणारा, सहज कोणत्याही विषयावर बोलणारा राजारामचा मित्र त्याला भेटायला येतो काय, आपला प्रभाव पाडतो काय आणि थोड्याच अवधीत संध्याला आपलेसे […]