Food for life

उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म!’ | डॉ. सदानंद सरदेशमुख | Food Consumption Practices | Dr Sadanand Deshmukh

उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म!’ हल्ली वेळेची व कष्टांची बचत करण्याच्या हेतूने दोन-चार दिवस पुरेल इतके अन्नपदार्थ एकदाच शिजवून ते फ्रीजमध्ये भरून ठेवले जातात आणि आयत्या वेळी गरम करून खाल्ले जातात. मात्र वरचेवर अन्न गरम करून खाण्यामुळे तसेच फ्रीजमधील अन्नपदार्थ सेवन करण्यामुळे आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. आयुर्वेद शास्त्राने अन्न शक्यतो ताजे-गरम घ्यावे […]