त्वचा | skincare routine | skin types | For Natural Glowing Skin | beauty tips for glowing skin at home | home remedies for smooth face

सतेज त्वचेसाठी…| शेफाली त्रासी | For a Fresh Skin | Dr Shefali Trasi Nerurkar

सतेज त्वचा साठी ‘‘चांगली त्वचा आपोआप मिळत नाही, तुम्ही नीट काळजी घेतली तरच तुमची त्वचा सतेज होते,’’ हे ऐकल्यावर आपल्या दिनचर्येमध्ये त्वचेची काळजी घेणे किती महत्त्वाचे आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. आपले पूर्वज म्हणत असत, की चांगली त्वचा हा जन्माने मिळालेला गुण आहे. पण, सध्याच्या तंत्रज्ञानाने बदल होत जाणाऱ्या जगात योग्य घटक योग्य प्रमाणात वापरून […]