food taste | taste of food

संतुलित आहारातील षड्रसांचे महत्त्व | डॉ. राजश्री चव्हाण | Importance of Taste in a balanced diet | Dr Rajshree Chavan

संतुलित आहारातील षड्रसांचे महत्त्व आहार कसा असावा, याचे योग्य ते मार्गदर्शन आयुर्वेदात केलेले पाहायला मिळते. पंचमहाभूतांपासून तयार झालेल्या आपल्या शरीराचे पोषण षड्रसात्मक म्हणजे गोड, आंबट, खारट, तिखट, तुरट आणि कडू या चवींनी परिपूर्ण आहाराने होत असते. आहारातील याच सहा चवींचे अर्थात रसांचे महत्त्व आपण जाणून घेणार आहोत. षड्रस म्हणजे काय? रस म्हणजे चव होय. आयुर्वेदानुसार […]