स्वच्छता | household deep cleaning | full house clean | deep cleaning room | house detail cleaning | deep cleaning | house cleaning

आवश्यक, पण दुर्लक्षित स्वच्छता | कोमल दामुद्रे | Essential, but neglected cleanup | Komal Damudre

आवश्यक, पण दुर्लक्षित स्वच्छता घर म्हटले, की स्वच्छता ओघाने आलीच. पण कामाच्या गडबडीत रोजच्या रोज घरात स्वच्छता राखणे कठीण होऊन बसते. परिणामी, अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. रोज सफाई न केल्यामुळे घरात धुळीचे साम्रज्य पसरते ज्यामुळे अनेकांना अॅलर्जी होते. अनेकदा तर काही गोष्टींकडे आपण फारशा गांभीर्याने पाहतसुद्धा नाही. मात्र अप्रत्यक्षपणे त्याचा परिणाम आपल्या तब्येतीवर होत […]