मेंदू | मेंदू आणि शरीर | Connection between brain and body | brain and body relationship | mind and body wellness | mind body and brain connection

मेंदू आणि शरीराचा संवाद | डॉ. शुभांगी पारकर | Interaction between brain and body | Dr. Shubhangi Parkar

मेंदू आणि शरीराचा संवाद दिल और दिमाग में फर्क बस इतना हैं, दिल बिल्कुल सोचता नही हैं, और दिमाग सोचता बहुत हैं। मेंदू म्हणजे आपल्या शरीरातील सर्वात महत्त्वाचा, पण समजायला कठीण असा अवयव. आपला प्रत्येक विचार, कृती, भावना, स्मृती आणि या जगातील आपला प्रत्येक अनुभव मेंदूच निर्माण करत असतो. आपल्या सर्वांच्या बुद्धिमत्तेचा, हुशारीचा, चातुर्याचा संबंध मेंदूबरोबरच जोडला […]