Diabetes | HbA1C | blood test for 3 month sugar | HbA1C levels | HbA1C test level | HbA1C range | HbA1C normal range | diabetes HbA1C level | HbA1C test results 

HbA1C test: A means to control diabetes | Dr Pradeep Talwalkar

HbA1C test: A means to control diabetes A fairly new entrant in the list of routine diagnostic tests, HbA1C’s popularity among health practitioners has risen for obvious reasons. It is considered to be one of the best diagnostic procedures to assess and understand one’s control over diabetes. The results of this blood test prove essential […]

HbA1C | blood test for 3 month sugar | HbA1C levels | HbA1C test level | HbA1C range | HbA1C normal range | diabetes HbA1C level | HbA1C test results 

HbA1C मधुमेहावरील नियंत्रण | डॉ. प्रदीप तळवलकर | HbA1C Diabetes Control | Dr. Pradeep Talwalkar

HbA1C मधुमेहावरील नियंत्रण ‘तुमचे HbA1C किती आहे?’ असा प्रश्न आपल्यापैकी काही जणांना त्यांच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी किंवा आप्तेष्टांनी (खास करून परदेशी राहणाऱ्यांनी) विचारला असेल.हे ऐकल्यावर ‘आता ही काय नवीन भानगड?’ असा प्रश्न तुमच्या मनात निर्माण झाला असेल.हल्ली कोणत्याही तज्ज्ञ / स्पेशालिस्टडॉक्टरांकडे उपचारांसाठी गेले असता HbA1Cही टेस्ट करून घ्यावी लागते.याचे कारणही तसेच आहे.मधुमेहावर आपले किती नियंत्रण आहे, हे दर्शविणारी […]