कुकीज | chewy cookies | soft cookies | chunk cookies | fathers day cookies | eggless cookies | soft baked cookies

थंडाई मसाला कुकीज | प्रतीक माने, मुंबई | Thandai Masala Cookies | Pratik Mane, Mumbai

थंडाई मसाला कुकीज साहित्य॒: ६० ग्रॅम बडीशेप, ११० ग्रॅम साखर, ५ ग्रॅम मिरी, ८० ग्रॅम बदाम, ३० ग्रॅम पिस्ता, ३० ग्रॅम मगज, ५ ग्रॅम वेलची, १० ग्रॅम खसखस. कृती॒: प्रथम मिक्सरमध्ये बडीशेप, मिरी व वीस ग्रॅम साखर घालून वाटून घ्या. ही पूड चाळणीतून चाळून बाऊलमध्ये काढा. आता उरलेली साखर, बदाम, पिस्ता, मगज, वेलची, खसखस मिक्सरमध्ये […]