करटुली | रानभाज्या | bristly balsam pear | prickly carolaho | teasle gourd | Kantola

भरवा करटुली | Spiny Gourd | रानभाज्या

भरवा करटुली मराठी नाव : करटुली इंग्रजी नाव : Spiny Gourd शास्त्रीय नाव : Momordica dioica आढळ : महाराष्ट्रातील जंगलात सर्रास आढळते. कालावधी : जून ते ऑगस्ट वर्णन : सर्वात लोकप्रिय आणि बाजारात सहज उपलब्ध असलेली ही रानभाजी आहे. रुंद हृदयाकृती दातेरी कडांची पाने असलेली ही नाजूक खोडाची वेल आहे. याला भोपळ्याच्या फुलासारखी पण छोटी […]

बांबू | Bamboo Soup | Mansi Gaonkar | Soup making

बांबूचे सूप | मानसी गांवकर | रानभाज्या | Bamboo Soup | Mansi Gaonkar

बांबू चे सूप मराठी नाव : बांबू इंग्रजी नाव : Spiny Thorny Bamboo शास्त्रीय नाव :  Bambusa arundinacea आढळ : महाराष्ट्रातील सर्व जंगलात, नदी-ओढ्याच्या काठाने आढळून येतात. काही ठिकाणी बांबूची लागवडही केली जाते. कालावधी : जुलै ते सप्टेंबर वर्णन : बांबू हे जगातील सर्वात उंच वाढणारे गवत आहे. पाऊस पडला की बांबूचे नवीन कोंब जमिनीतून वर […]