रानभाज्या Archives - Kalnirnay
Tuesday, 4 October 2022 4-Oct-2022

Category: रानभाज्या

नळी | river spinach | water morning glory | water convolvulus | fresh water spinach | water spinach plant

नळीची पातळ भाजी | वेशाली कोरे | रानभाज्या

Published by वेशाली कोरे on   August 5, 2021 in   रानभाज्या

नळी ची पातळ भाजी मराठी नाव : नळी इंग्रजी नाव : Water Spinach शास्त्रीय नाव : Ipomoea Aquatica आढळ : पाणथळ, दलदलीच्या तसेच तलावांच्या काठी आढळते. कालावधी : जून ते सप्टेंबर वर्णन : जमिनीवर पसरत जाणारी ही वेल आहे. चिखलावर किंवा पाण्यावर तरंगण्यासाठी याची खोडे नाजूक आणि पोकळ असतात. म्हणूनच या भाजीला नळीची भाजी म्हणतात.

Continue Reading
शेवळा | Araceae | Titan Arum | Shevala | Shevla

शेवळाची शाकाहारी भाजी | संगीता खरात | रानभाज्या

Published by संगीता खरात on   August 5, 2021 in   रानभाज्या

शेवळा ची शाकाहारी भाजी मराठी नाव : शेवळं इंग्रजी नाव :  Dragon stalk yam शास्त्रीय नाव : Amorphophallus Commutatus आढळ : ओसाड माळराने, जंगले कालावधी : जून ते जुलै वर्णन : पहिला पाऊस पडल्या-बरोबर उगवून येणारी ही रानभाजी आहे. एक ते दीड फूट उंच वाढणाऱ्या या वनस्पतीला एक जाड जांभळट रंगाचे पान आणि भरीव लांब

Continue Reading
कटलेट | senna tora | sickle senna | chakunda plant

टाकळा कटलेट | मिताली साळस्कर | रानभाज्या

Published by मिताली साळस्कर on   August 5, 2021 in   रानभाज्या

टाकळा कटलेट मराठी नाव : टाकळा, तरोटा इंग्रजी नाव : Cassia Tora शास्त्रीय नाव : Clerodendrum Multiflorum आढळ : महाराष्ट्रात सर्वत्र शेतात, ओसाड जमिनीवर, रस्त्याच्या कडेला मुबलक आढळतो. कालावधी : जून ते सप्टेंबर वर्णन : एक ते दोन फुटांपर्यंत वाढणाऱ्या या झुडपाची तजेलदार हिरवी गोलाकार पाने असतात. याच्या पानांना उग्र वास असतो. फुले येण्यापूर्वी टाकळ्याच्या कोवळ्या

Continue Reading
भाजी | Flower of India | Vegetable of India

कवळ्याची भाजी | नम्रता मांजरेकर | रानभाज्या

Published by नम्रता मांजरेकर on   August 5, 2021 in   रानभाज्या

कवळ्याची भाजी मराठी नाव : कवळा इंग्रजी नाव : Sensitive Smithia शास्त्रीय नाव : Smithia Sensitiva आढळ : महाराष्ट्रातील ओसाड जमिनीवर, रस्त्याच्या कडेने सर्रास आढळते. कालावधी : जून ते ऑगस्ट वर्णन : कवळा हे लाजाळूसारखे संयुक्त बारीक पाने असलेले फूटभर वाढणारे झुडूप आहे. या झुडूपाच्या पानांवर दाब पडल्यास पान मिटतात.कवळ्याच्या कोवळ्या पानांची भाजी केली जाते.

Continue Reading
घोळ | portulaca oleracea flower | planta portulaca oleracea | purslane oleracea

घोळची वडी | जयश्री शिंदे | रानभाज्या

Published by जयश्री शिंदे on   August 4, 2021 in   रानभाज्या

घोळ ची वडी मराठी नाव : घोळ इंग्रजी नाव : Common Purslane शास्त्रीय नाव : Portulaca Oleracea आढळ : हे शेत व बागेतील तण आहे‧ ओलसर व पाणथळ जागी आढळून येते‧ कालावधी : वर्षभर वर्णन : घोळ ही जमिनीवर पसरत जाणारी वनस्पती आहे. याचे खोड मांसल आणि तांबूस असते तर पाने साधी, मांसल आणि हिरवी

Continue Reading
भजी | commelina benghalensis uses | commelina benghalensis flower | commelina benghalensis habitat

केनाची भजी | संगीता बडगुजर | रानभाज्या

Published by Kalnirnay on   August 4, 2021 in   रानभाज्या

केनाची भजी मराठी नाव : केना इंग्रजी नाव : Benghal Dayflower शास्त्रीय नाव : Commelina Benghalensis आढळ : ओसाड जमिनीवर, रस्त्याच्या कडेलाही आढळून येते. कालावधी : जून ते सप्टेंबर वर्णन : केना हे जमिनीवर वेगाने पसरत जाणारे तण आहे. याच्या नाजूक खोडाच्या पेराला मुळे फुटतात. या वनस्पतीची पाने साधी, लंबगोलाकार, टोकदार आणि थोडी जाडसर असतात.

Continue Reading
वड्या | celosia argentea seeds | celosia argentea description | celosia argentea plant | silver cock comb

कुरडूच्या वड्या | रेखा पाटील | रानभाज्या

Published by Kalnirnay on   August 4, 2021 in   रानभाज्या

कुरडूच्या वड्या मराठी नाव : कुरडू इंग्रजी नाव : Silver Cock’s Comb शास्त्रीय नाव : Celosia Argentea आढळ : शेतात, ओसाड माळरानावर सर्वत्र आढळते. कालावधी : जून ते सप्टेंबर वर्णन : कुरडू हे मुख्यतः शेतात वाढणारे तण आहे. याला पांढरट गुलाबी रंगाची तुरेदार फुले येतात. या फुलांवरूनच या झाडाचे इंग्रजी नाव ष्टश्ष्द्मज्ह्य ष्टश्द्वड्ढ असे पडले

Continue Reading
करटुली | रानभाज्या | bristly balsam pear | prickly carolaho | teasle gourd | Kantola

भरवा करटुली | Spiny Gourd | रानभाज्या

Published by ज्योती खोपकर on   August 4, 2021 in   रानभाज्या

भरवा करटुली मराठी नाव : करटुली इंग्रजी नाव : Spiny Gourd शास्त्रीय नाव : Momordica dioica आढळ : महाराष्ट्रातील जंगलात सर्रास आढळते. कालावधी : जून ते ऑगस्ट वर्णन : सर्वात लोकप्रिय आणि बाजारात सहज उपलब्ध असलेली ही रानभाजी आहे. रुंद हृदयाकृती दातेरी कडांची पाने असलेली ही नाजूक खोडाची वेल आहे. याला भोपळ्याच्या फुलासारखी पण छोटी

Continue Reading
लोत | रानभाज्या | white spot giant arum | cash crop | elephant foot yam for kidney patients

लोतची भाजी | Elephant Foot Yam | रानभाज्या

Published by मानसी गावकर on   August 4, 2021 in   रानभाज्या

लोत ची भाजी मराठी नाव : लोत, सुरणाचा पाला इंग्रजी नाव : Elephant Foot Yam शास्त्रीय नाव : Amorphophallus Paeoniifolius आढळ : ओसाड माळराने, जंगले. कालावधी : जून ते ऑगस्ट वर्णन : लोत किंवा सुरणाची पाने ही मध्यम आकाराची, दातेरी कडा असलेली असतात. लांबट असलेल्या या हिरव्यागार पानांवरील शिरा ठसठशीतपणे दिसतात. पानांची वरची बाजू गुळगुळीत

Continue Reading
पराठे | Achyranthes aspera | chaff flower plant | latjira paudha | apamarg plants

आघाड्याचे पराठे | रिझा गडकरी | रानभाज्या

Published by रिझा गडकरी on   August 3, 2021 in   रानभाज्या

आघाड्याचे पराठे मराठी नाव :  आघाडा इंग्रजी नाव :  Pricky Chaf Flower शास्त्रीय नाव :  Achyranthes arpera आढळ :  ओसाड जमीन, शेत, रस्त्याच्या कडेने आढळते. कालावधी :  जून ते सप्टेंबर वर्णन :  गणपतीला वाहिल्या जाणाऱ्या २१ पत्रींपैकी एक असल्याने आघाडा ही परिचयाची वनस्पती आहे. आघाडा हे एक मीटरभर उंच वाढणारे झुडूप आहे. पाने साधी, लंबगोलाकार

Continue Reading